מי עומד מאחורי הפגנת תומכי נתניהו נגד המשפחה השכולה?

האם נקודה במפה, מעל בית נתניהו, היא הוכחה שמישהו משם ארגן את המחאה נגד משפחת פרקש? הפגנה ההיא זכתה לגינויים מקיר לקיר, גם מנתניהו עצמו, אולם כעת רומזים מתנגדיו שמישהו מבני משפחתו עומד מאחוריה. לראיה הציגו הזמנה שנשלחה לכאו...